Forberedelser <- Tilbage til forberedelser

Forsikringer

Ved udenlandsrejser skal man checke hvilke af ens eksisterende forsikringer, der dækker under rejsen.
Da vi er rejst til Australien, er der stort set ingen af vores hjemlige forsikringer der dækker. De fleste af de forsikringer man tegner i Danmark, dækker kun i Europa. Derfor har vi været nødt til at tegne en række forsikringer:

- Sygesikring
Den offentlige sygesikring dækker kun i Europa på rejser indtil 3 måneder. Derfor giver den os ingen dækning.
Vi har købt en rejse-forsikring gennem
Europæiske Rejseforsikring. Denne dækker både lægehjælp, retshjælp mv. Udover denne har vi tegnet en rejse- og bagagegaranti-forsikring - også gennem Europæiske.
Rejsegaranti betyder at hvis vi bliver nødt til at rejse hjem på grund af sygdom eller dødsfald i vores familie, får vi hjem- og tilbagerejse betalt.
Bagagegaranti giver os økonomisk kompensation hvis vi mister bagagen eller den bliver forsinket på rejsen.
At vi har købt den gennem Europæiske skyldes, at vi får rabat gennem Skandinavisk Australsk New Zealandsk Venskabsforening.
Andre selskaber, f.eks. Gouda Rejseforsikring, tilbyder tilsvarende forsikringer.

- Bilforsikring
Vores danske forsikring dækker ikke i Australien. De fleste forsikringer dækker kun ved kørsel i Europa.
Derfor var vi nødt til at tegne særskilt forsikring i et australsk forsikringsselskab. Vi har været heldige at få kontakt til en australsk forsikringsmægler (Insurance Broker) gennem au-lro maillisten (se under
links), der hjalp os med at skaffe den rigtige forsikring til den rigtige pris.
Vi har tegnet en forsikring med "Full Cover" hos selskabet MMI. Den dækker skade på andres ting, tyveri og skade på vores egen bil. Derudover skulle vi tegne en TAC, som normalt er indeholdt i en australsk registreringsafgift. Det er en "ansvarsforsikring", der dækker skade på andre personer. Sidstnævnte tegnes (i Victoria) hos VicRoad, som er statens motorkontor.

- Transportforsikring
Når man som vi får transporteret sin bil eller andet gods i en container, skal man huske at der ikke automatisk er nogen forsikring der dækker, hvis der sker skade på det transporterede gods.
Redereiet er (tilsyneladende) ikke forpligtet til at dække skader opstået under transporten - eller de vil altid nægte at de er ansvarlige. Derfor skal man huske at tegne en transportforsikring.
Der er adskillige eksempler på at en container er blevet tabt eller godset er blevet ødelagt på anden vis - uden at transportfirmaet bliver stillet til ansvar.

Vi tegnede en forsikring gennem transportfirmaet (der benytter Tryg Forsikring). Denne koster ca. 3.100,- (hver vej) og har en dækning på 180.000,-
Skulle containeren med vores bil således falde i vandet på turen ud eller hjem, er vi således nogenlunde dækket ind rent økonomisk.

- Indboforsikring
Da vi stadig har et hjem derhjemme, er vi nødt til også at betale forsikringen hjemme. Vi tør ikke risikere at indbrud, brand eller lignende skal ødelægge vores hjem mens vi er væk. Selvfølgelig kan en forsikring ikke hindre at uheldene sker, men vi er da sikret en erstatning, hvis det skulle ske.

- Ulykkeforsikring
Vi har valgt at tegne en ulykkesforsikring, der dækker 24 timer i døgnet. Forsikringen dækker også under rejse (op til et år) og i udlandet. På denne måde føler vi os nogenlunde sikre, hvis der skulle tilstøde os noget. Denne er tegnet gennem vores hjemlige forsikringsselskab.


Copyright © 1999-2000 by Eventyr.net. Materialet på disse sider er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret.