Leksikon

Aboriginal er betegnelsen for den oprindelige befolkning i Australien. De hvide mennesker (europæere) kom først til Australien for lidt mere end 200 år siden og har siden fortrængt de oprindelige beboere. Det er kun cirka 30 år siden, at arboriginal'erne begyndte at få lovmæssige rettigheder. Indtil 1967 var de ikke borgere i Australien ifølge loven.

Aussie betyder australier.

Bush bruges tilsyneladende af australierne som betegnelse for al natur. En lille skov udenfor storbyen er bush, ligesom ørkenen er.

Creek er en bæk eller å. Herovre går vejen ofte gennem disse creeks (man bygger ikke broer over), men da de ofte er udtørrede, betyder det ingenting.

Differentialespær (eller diff-lock) er på vores Land Rover en del af gearkassen, som kan kontrollere, at der trækkes lige meget på for- og baghjulsakslerne. Det benyttes ved terrænkørsel, hvor det er et særdeles effektivt hjælpemiddel til at komme sikker igennem.

Fire Ban betyder at åben ild er forbudt. I sommerperioden (december-februar) er der Fire Ban, d.v.s. ingen lejrbål eller afbrænding af affald. Når det er rigtigt tørt er der Total Fire Ban, hvilket betyder, at man ikke engang (udendørs) må benytte en gasbrænder til at lave en kop kaffe på.

Floodway dækker over en stykke vej, der til tider kan være oversvømmet. Man ser ofte vejskilte, der advarer mod Floodway, når vejen går gennem lavt terræn. En oversvømmet vej kan stå under 5 cm vand - eller 4 meter vand. Bliver vejen ofte oversvømmet af store mængder vand, plejer der at være måle-pæle, som fortæller dybden af vandet.

4wd (Four Wheel Drive) er betegnelsen for 4-hjulstræk på en bil. Det benyttes på flere måder og kan både betyde en biltype og terrænkørsel. Vores Land Rover er altså en 4wd, som vi bruger til at køre 4wd med.

Gorge betyder en snæver kløft mellem bjergsider.

GPS betyder Global Positioning System og er et system til at navigere med via satelitforbindelse. GPS virker alle steder i verden (i fri luft) uanset hvor øde det er.

Hostel er det samme som et vandrehjem.

National park er et areal, som er under statens beskyttelse. Der er ikke nødvendigvis nogle faciliteter for turister, såsom toiletter, kiosker mv.
Oftest er der tale om meget store naturområder, som skal bevares for eftertiden. De er åbne for offentligheden, men man skal tage specielle hensyn. Camping er nogle steder tilladt i specielle områder.

Nullabor er et plateau, som strækker sig gennem staterne South Australia og Western Australia på sydkysten. "Nullabor" betyder "ingen træer" men det er kun et mindre område af plateauet, som er uden træer. Nullabor har givet kælenavn til vejen Eyre Highway, der er Australiens længste strækning, som går ligeud. Den går fra Norseman i vest til Ceduna i øst - en strækning på mere end 1200 kilometer. Eyre Highway kaldes oftest "The Nullabor".

Outback er langt ude - derude, hvor civilisationen ender. Outbacken dækker store dele af Austraien og det er her, at man kan få de helt store uspolerede naturoplevelser, ligesom det også er her, at man kan fare vild og komme galt afsted.

Peninsula betyder halvø.

En enkelt pinnacle. © 2000 Eventyr.net Pinnacle betyder en tinde eller spids.
Mange steder i naturen ser man naturligt skabte sten- eller klippesøjler. Disse bliver betegnet som pinnacles. Et af de berømte områder med pinnacles er i Vestaustralien i Pinnacle Desert, hvor der står store og små pinnacles i tusindevis spredt over et meget stort område.

Range er betegnelsen for en bjergkæde. Der er f.eks. Flinders Ranges, Macdonnell Ranges.

Roadhouse er en mellemting mellem en tankstation og en hel by. Nogle steder kan man kun købe brændstof og en sodavand. Andre steder er der udover brændstof også restaurant, bar, motel, campingplads, flyveplads og meget mere. Et roadhouse kan bedst sammenlignes med de store benzinstationer, der ligger langs de danske motorveje.

Road Report. De australske veje er meget udsatte for forandringer på grund af vejret. En flod kan oversvømme en vej, eller vaske den væk, grusveje kan lukkes på grund af mudder, osv. For at man kan holde sig ajour med vejtilstandende, udsender hver stat vej-rapporter for deres veje. Disse kan læses hos politiet, ligesom de er at finde på internettet. Tryk her for at se et eksempel på en road report fra Northern Territory.

Roadtrain er et lastvognstog. Hvis en lastvogn har anhænger et den et roadtrain - hvis den har 3 anhængere er den et meget stort roadtrain, som man ikke skal komme i vejen for. Nogle steder er længden af sådan et lastvognstog begrænset til 53 meter - men andre steder må de være op til 75 meter lange !

Station er det samme som en farm eller et meget stort landbrug - bare meget større. I Vestaustralien er der stations på op til 1,5 millioner acres (1 acre = 0,4 hektar). Man har f.eks. en sheep-station (fåre-farm), der så udelukkende beskæftiger sig med fåreavl. En station kan tit beskæftige 8-10 mand, der så bor på stedet.

Track er betegnelsen for et spor gennem landskabet. Når en vej bliver til et track, er der ikke andet tilbage end et hjulspor at køre ad. Ordet track bliver oftest brugt om firehjulstrækker-ruter, ligesom det også benyttes om vandrestier.


Copyright © 1999-2000 by Eventyr.net. Materialet på disse sider er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret.